Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 5, 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο κ. Δήμαρχος Γόρτυνος, και υποψήφιος για το νέο καλλικρατικό Δήμο Μεγαλόπολης, απέστειλε αναλυτική κατάσταση με τα έργα, που όπως αναφέρει η επιστολή που τη συνοδεύει, έχει εκτελέσει ο Δήμος Γόρτυνος, κατά την οκταετία που μας πέρασε.
Η κατάσταση με τα έργα, δημοσιεύεται αυτούσια, όπως δεσμεύτηκε η Παρρησία, στο τρέχον φύλλο της. Η κατάσταση αναφέρεται σε συγκεκριμένα έργα, βάσει μελετών, ύψους 23.528.650 €, κατά τοπικό διαμέρισμα και οικισμό. Επίσης, γίνεται αναφορά σε πιστώσεις ύψους 18.298.000 €, από διάφορες πηγές, μεταξύ αυτών από το Ταμείο "Μολυβιάτη" (10.000.000€).
Η Παρρησία έχει θέσει, κατόπιν αυτών των στοιχείων, τα εξής ερωτήματα:
-  Ποιό είναι το διαμορφωμένο ύψος των έργων που αφορούν τα 23.528.650€, δεδομένου ότι αυτά εκτιμώνται βάσει μελετών και όχι βάσει των χρημάτων που τελικά διατέθηκαν για κάθε έργο.
- Από ποιές πηγές χρηματοδότησης προέρχονται οι πιστώσεις, που αφορούν τα συγκεκριμένα έργα που αναφέρονται.
- Σε ποιά έργα έχουν διατεθεί, και σε ποιά ποσά, οι π…

Η προσβολή της νοημοσύνης δε μπορεί να γίνει ανεκτή!

Βρισκόμαστε στην παρούσα χρονική συγκυρία σε μια δεινή οικονομική κατάσταση ως χώρα, όπου κανείς μα κανείς δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσει, με αξιόπιστο και πειστικό τρόπο, ότι από αυτή τη δίνη θα απεγκλωβιστούμε σύντομα και με τις λιγότερες απώλειες,
Αυτή η κρίση, που έγινε ευρέως γνωστή πριν από περίπου ένα χρόνο, ήταν το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης νοσηρής κατάστασης, στην οποία είχε περιέλθει η χώρα, με ευθύνη σύσσωμης της κοινωνίας, πολύ δε περισσότερο με ευθύνη όσων κατά καιρούς ανέλαβαν την τύχη της χώρας.
Σε άλλες εποχές, όπου οι δημοκρατικές δικλείδες ασφαλείας ήταν μηδαμινές ή ανύπαρκτες, τέτοιες νοσηρές καταστάσεις οδηγούσαν νομοτελειακά σε πολιτικές ανωμαλίες και ανατροπές, όπως έγινε το 1968 με τη Χούντα των Συνταγματαρχών, όπου προέκυψε από μια μακρόχρονη υπονόμευση του πολιτικού συστήματος, με ευθύνη πάλι αυτών που είχαν την ευθύνη να κυβερνούν τη χώρα.
Σήμερα, τέτοιος κίνδυνος ανατροπής της Δημοκρατίας είναι μικρός έως αδύνατος, όχι μόνον επειδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλ…