Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 5, 2014

Εργολαβίες Λ.Κ. Μεγαλόπολης - Τήρηση των όρων των Συμβάσεων και της Νομοθεσίας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ (Σ.Ο.Σ.) ΜΕΓ/ΛΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΜΕΓ/ΛΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5 - 10 - 2014 Σοβαρά προβλήματα παραβίασης των συμβάσεων και της νομοθεσίας παρατηρούνται στις εταιρείες στις οποίες έχουν εκχωρηθεί δραστηριότητες της ΔΕΗ στα ορυχεία του ΛΚΜ. Αυτό διαπιστώθηκε σε περιοδεία εκπροσώπων των Σωματείων (ΣΟΣ - Χειριστών -Οδηγών) στις 2/10/2014 σε εταιρείες των εργολάβων. Πιο συγκεκριμένα: Στην εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ» που εκτελεί διακίνηση μαζών έχει συνάψει συμφωνητικά με φορτηγά 3 ιδιωτών χωρίς όμως οι ίδιοι να χρησιμοποιούν τα δικά τους μηχανήματα έργου (τσάπες, προωθητές) κάτι το οποίο αντίκειται στην νομοθεσία και τους όρους των συμβάσεων. Μηχάνημα έργου (τσάπα) δούλευε χωρίς πινακίδες οι οποίες βρίσκονταν στο εργοτάξιο και μετά την παρέμβαση των Σωματείων τοποθετήθηκαν στο μηχάνημα. Στην εταιρεία«Φ. ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ»που εκτελεί εργασίες διακίνησης μαζών ως Υπεργολάβος της «ΙΝΤΕΡΚΑΤ» εντοπίστηκε ερπυστριοφόρα τσάπα χωρίς πινακίδες. Μετά τ…