Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 13, 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Σας προσκαλούμε όπως, την 17ητου μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7.00 μ. μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:
1) Εισήγηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαλόπολης, οικονομικού έτους 2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


Μεγαλόπολη    07/01/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Μεγαλόπολης, στα πλαίσια της δυνατότητας που δόθηκε με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, προχώρησε, μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Δεκεμβρίου 2012, στην υποβολή αιτήματος χρονικής επιμήκυνσης των δανείων που είχαν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.), στο παρελθόν. Τα δάνεια αυτά, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα, έχουν συναφθεί από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές των «Καποδιστριακών» Δήμων Γόρτυνος, Μεγαλόπολης και Φαλαισίας. Επίσης, σε αυτά περιλαμβάνονται και δύο (2) δάνεια που συνάφθηκαν με το Τ.Π.Δ. από την τότε Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος - Ανάπτυξης Περιοχής Μεγαλόπολης, για την τηλεθέρμανση. Το ύψος των δανείων, αλλά κυρίως ο σκοπός για τον οποίο συνάφθηκαν, δείχνει ότι η προσφυγή σε δανεισμό, που επέλεξαν οι τότε δημοτικές αρχές ήταν ασύνετη, καθώς δεν αναζητήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης και ασυλλόγιστη,…