Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 9, 2013
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου 2013,  μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Γ. Μπούρα, με ομόφωνη απόφασή του ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να κατατεθεί ΨΗΦΙΣΜΑ διαμαρτυρίας, καταδικάζοντας απερίφραστα  το κλείσιμο της ΕΡΤ με απόφαση της κυβέρνησης που βγάζει στο δρόμο 2.600 εργαζόμενους, ως εξής: ·Καταδικάζει και ανησυχεί για την αυθαίρετη και αντιδημοκρατική ενέργεια παύσης της λειτουργίας της ΕΡΤ.
·Η  ΕΡΤ  είναι κατάκτηση και περιουσία του Ελληνικού λαού, είναι ουσιαστικό βήμα Δημοκρατίας και πλουραλισμού.
·Καταδικάζουμε την πολιτική των αποφάσεων που λαμβάνονται εν κρυπτώ και  αιφνιδιαστικά, στο όνομα  της αναδιάρθρωσης ενός δημόσιου φορέα για τη νοσηρότητα του οποίου ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι πολιτικές επιλογές των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα με τόσο το βίαιο τρόπο να πληρώνουν το τίμημα των όποιων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων οι εργαζόμενοι .
·Η έλλειψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αποτελεί οδ…
Εικόνα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την Επέκταση του Αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης καθώς και η κατασκευή νέου δικτύου όμβριων.

-Ξεκίνησε το έργο με τίτλο: Επέκταση Αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης” -Προϋπολογισμός μελέτης:  577.000,00 € -Έκπτωση:  49,81 % -Προϋπολογισμός Σύμβασης:  296.731,99 € -Ανάδοχος:  Αφοί Β. Καραλέκα Ο.Ε. – Δομοτεχνική -Πηγή χρηματοδότησης:  3ο Ε.Α.Π.
            Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνει επέκταση του αποχετευτικού δικτύου της πόλης σε διάφορες θέσεις, συνολικού μήκους 1500 μέτρων και αγωγών ομβρίων εντός του συνεκτικού ιστού της πόλης (Οδός Πολυβίου και Φιλοποίμενος), μήκους 1200 μέτρων για τον διαχωρισμό των ομβρίων από τα λύματα.             Σκοπός του έργου είναι αφ’ ενός με τις επεκτάσεις να επαρκεί το αποχετευτικό δίκτυο στην ανοικοδόμηση της πόλης και αφ’ ετέρου να γίνει ο διαχωρισμός των ομβρίων από τα λύματα για να μπορεί ο Βιολογικός Σταθμός καθαρισμού των λυμάτων να λειτουργεί με περιβαλλοντικά αποδεκτά αποτελέσματα.             …
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΣας προσκαλούμε όπως, την 12ητου μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού 3.000,00 € της Δημόσιας Επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε. για την τέλεση Διεθνών Αγώνων Πάλης στο Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου ΄Ορους Δήμου Μεγαλόπολης, στα πλαίσια της 11ης Αναβίωσης των Λυκαίων Αγώνων.
2.΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τριμήνων του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2012.
3.΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2013.
4.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση γι την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013.
5.Τμηματική πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη…