Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 15, 2012

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Εικόνα
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης προχώρησε στην έγκριση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Yπογειοποίηση κάδων Μεγαλόπολης». Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης, και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 21-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Με την μελέτη θα γίνουν οι πιο κάτω εργασίες.. Κατασκευή τεσσάρων υπογειοποιημένων κάδων στις πιο κάτω τοποθεσίες 1. ΄Εμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας 2. ΄Εμπροσθεν Ο.Τ.Ε. 3. ΄Εμπροσθεν Νέου Δημαρχείου 4. Πλησίον Λαϊκής Αγοράς Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 151.458,37 EURO.