Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 17, 2011

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΜΟΝΑΔΑ ΑΗΣ ΙΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της μεγάλης ζήτησης, η ΔΕΗ αποφάσισε να θέσει-προσωρινά-σε λειτουργία την παλαιά μονάδα 2 της Μεγαλόπολης. Αν κριθεί απαραίτητο, ίσως τεθεί σε λειτουργία και η μονάδα 1. Οι μονάδες αυτές είναι παλαιάς τεχνολογίας και έχουν ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ "ΚΟΜΠΟΝΑ"

Η ΔΕΗ και ο Δήμος Μεγαλόπολης συμφώνησαν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την προώθηση της κατασκευής του φράγματος της Κομπόνας. Το φράγμα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε νερό τόσο του δήμου όσο και του ατμοηλκετρικού σταθμού Μεγαλόπολης, ώστε να μη χρειάζεται να γίνουν υδρογεωτρήσεις για την ψύξη των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού. Η ΔΕΗ έχει εκπονήσει προκαρκτική μελέτη για τον προσδιορισμό των στοιχείων του έργου, της θέσης του φράγματος και του ταμιευτήρα. ΔΕΗ: Συμφωνία για κατασκευή φράγματος
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11700 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Μεγαλόπολης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για τηνανάθεση του έργου με τίτλο ‘Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Μεγαλόπολης’,με προϋπολογισμό 1.216.400,00 ΕΥΡΩ. Το έργο είναι κατηγορίας : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ , με συνολικό προϋπολογισμό 969.550,03 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Παπαναστασίου 30, 22200 Μεγαλόπολη, μέχρι τις 11-08-2011, αντί του ποσού των 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2791360354, 2791360303 FAX επικοινωνίας: 2791024542, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Καράμπελα Δήμητρα, Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-08-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


Αριθμός Απόφασης 199/2011
Από το Πρακτικό της αρίθμ. 15/2011 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης
«Έγκριση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: Κοπή χόρτων
κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μεγαλόπολης »
Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μήνα
Ιουλίου, του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά την από 11277/14-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 6 ήτοι:
Παρόντες Απόντες
1. Παναγιώτης Μπούρας – Πρόεδρος
2. Φώτιος Καρατζαφέρης 1. Γρηγόριος Τσέκερης
3. Νικόλαος Κούτσουρας
4. Βασίλειος Μερζιώτης
5. Παναγιώτης Νικητόπουλος
6. Γεώργιος Ρουμπαλάς
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σταυρούλα Συρνιώτη, υπάλληλο του Δήμου.
Ο Π…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑ

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης
Σε ανακοίνωση του επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Σπύρου Τσιριγώτη, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την Τρίτη 19-7-2011, καταγγέλλεται ο Πρόεδρος του Δ. Σ. για παραποίηση της απόφασης για το ΧΔΒΑ (της συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2011) και ζητά την απόσυρση και την έκδοση νέας απόφασης. Η παραπάνω καταγγελία δεν υποβλήθηκε στο Προεδρείο του Δ.Σ. όπως θεσμικά προβλέπεται, όμως αφήνει εντυπώσεις, δημιουργεί σύγχυση και παρερμηνείες στη κοινή γνώμη, μέσω των ΜΜΕ, που θίγουν το πρόσωπο του Προέδρου, το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και την εν γένειλειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό θεωρώ υποχρέωσή μου να γνωστοποιήσω τα εξής:
1. Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. τεσσάρων Υπουργών)΄Εγκρισης των Περιβαλλοντικών ΄Ορωνγια την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (Χ.Δ.Β.Α.) στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ. 2. Η λήψη της Ομόφωνη…

ΜΕ 109 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΣΑΛ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΣΩΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020

Το νέο «σωτήριο» δανειακό πρόγραμμα για την Ελλάδα ανέρχεται στα 109 δισ. ευρώ όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν βαν Ρομπάι σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής. Ο πρόεδρος της Ε.Ε. υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της ΕΕ να στηρίξει το ευρώ και να δημιουργήσει αναχώματα σε ενδεχόμενες νέες κρίσεις ενώ ο Ζοζέ Μπαρόζο χαρακτήρισε «μεγαλεπήβολο πακέτο» το πρόγραμμα που αφορά την Ελλάδα διευκρινίζοντας  ότι αναλυτικά θα ανακοινωθεί το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο ξεκαθαρίστηκε ότι το σχέδιο σωτηρίας της Ελλάδας αλλά και του ευρώ, περιλαμβάνει μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών στο ένα τρίτο περίπου του δανειακού προγράμματος (37 δις ευρώ από τα 109 δις του συνολικού πακέτου) και η επιχείρηση ανάκαμψης της ανάπτυξης στη χώρα με ένα νέο «Σχέδιο Μάρσαλ». Η επιμήκυνση  αποπληρωμής των μελλοντικών δανείων στην Ελλάδα από τον EF…

ΒΟΥΛΗ: ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ SIEMENS

Κόλαφος για το ΠΑΣΟΚ η ψηφοφορία επί της πρότασης 108 βουλευτών του, να συσταθεί γνωμοδοτικό συμβούλιο εισαγγελέων για την υπόθεση της Siemens και για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος κατ’ εξακολούθηση, για τους Γιώργο Αλογοσκούφη, Χρήστο Μαρκογιαννάκη (και οι δύο πρώην υπουργοί της ΝΔ). Στην ψηφοφορία δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 151 θετικών ψήφων, λόγω απουσίας ή άλλης ψήφου των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που διαθέτουν άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 155 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, η μεν ΝΔ το χαρακτήρισε «πράσινο» σκάνδαλο, τα άλλα κόμματα «γαλαζοπράσινο»... Η ΝΔ και ο ΛΑΟΣ δεν πήραν μέρος στην μυστική ψηφοφορία,  «λευκό» δήλωσαν ότι ψηφίζουν  ΚΚΕ ,  ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Συμμαχία και «κατά συνείδηση» η Δημοκρατική Αριστερά. Από τους 178 βουλευτές που ψήφισαν, το αποτέλεσμα ήταν: -Για τον Γιώργο Αλογοσκούφη υπέρ της πρότασης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 141, κατά της πρότασης 7, παρών» 6, «λευκό» 13, ενώ βρέθηκαν και 11 άκυρα. -Για…

11 ΔΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η είδηση δεν είναι μόνο ότι επιχειρηματίες χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία το αστρονομικό ποσό των 11 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως ότι από τις 437 επιχειρήσεις που έχουν οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, μόνον 21 έχουν κηρύξει πτώχευση. Από το ύψος του οφειλόμενου ποσού προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είτε απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων αλλά δεν καταβάλλουν καθόλου εισφορές, ή ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν ελέγχθηκαν ποτέ, προκειμένου να καταβάλλουν τα παρακρατηθέντα από τις αποδοχές των εργαζομένων. Επίσης, εντοπίστηκαν 61 επιχειρήσεις, οι οποίες δήλωναν ότι απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους, προκειμένου να μπορούν να έχουν ένσημα ή να ανανεώνουν την άδεια παραμονής τους στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι από τα 11 δις. που οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τις επιχειρήσεις, τα 6,2 δισ. ευρώ οφείλονται στο ΙΚΑ, τα 3,7…

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΟΤΑΜΙΑ

Εικόνα
Η Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης θα δώσει παράσταση με το έργο του Μολιέρου  "Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ" στην πλατεία της Ποταμιάς, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011"


AKOBITIKA NEA

Εικόνα
Δελτίο Τύπου- Ανακοίνωση
Ακοβίτικα Νέα, τεύχος 18 Ιούλιος 2011
Κυκλοφόρησε το περιοδικό "ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ"του ΣυλλόγουΑκοβιτών Αθήνας – Πειραιά "Ο Άγιος Γεώργιος"πλήρωςανανεωμένο μεπερισσότερηκαι ενδιαφέρουσα ύλη. Τα "ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ" εκδίδονται σε 3.000 αντίτυπα και αποστέλλονται στους όπου γης Ακοβίτες (Αθήνα, Άκοβο, Καλαμάτα, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά κ.λ.π.) σε Αρκαδικούς Συλλόγους, Κοινότητες, Προσωπικότητες Επιστήμης - Γραμμάτων, Πολιτικούς και Αρχές. Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 1982 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συμβάλλειστη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού΄Ακοβος του Νομού Αρκαδίας.Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού γίνεται προσπάθεια όχι μόνο για ενημέρωση  και επικοινωνία μεταξύ Ακοβιτών εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και για σύσταση ύλης για τα ήθη, έθιμα και ιστορία του τόπου. Αξίζεινααναφερθεί πωςηύλη στο παρόν τεύχος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα με άρθρα Αρκάδων πατριωτών που δίνουν εντύπωση σοβαρότητας καιαγάπης για …

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΔΒΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίπολη  17 - 7 - 2011
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΧΩΡΟΥ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ   ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε πριν λίγες μέρες στην υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Μεγαλόπολη. Η δημιουργία του Χ.Δ.Β.Α στην Μεγαλόπολη θα αποτελέσει μία ακόμη «μαύρη τρύπα» στη ΔΕΗ και θα συμβάλλει στην περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής με την απόθεση διαφόρων επικινδύνων αποβλήτων από την Πελοπόννησο και  ενδεχόμενα απ’ όλη τη χώρα.
Καταγγέλλουμε την επιλογή της κυβέρνησης, τον τρόπο και τις μεθοδεύσεις για την δημιουργία του έργου αυτού στην Μεγαλόπολη, σε μια κρίσιμη περίοδο για την προοπτική του Ενεργειακού Κέντρου και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.
Το συνδ. κίνημαεκφράζει την αντίθεση του στην δημιουργία Χ.Δ.Β.Α γιατί δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα της Επιχείρησης, την προστασία του  πε…

ΤΕΘΗΚΕ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Εικόνα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εχθές, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, με την παρουσία του Δημάρχου Μεγαλόπολης κου Μπούρα, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου στην Μεγαλόπολη, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος ‘’Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή’’. Η ανέγερση του νέου Νηπιαγωγείου θα συμβάλει αναμφισβήτητα στην καλύτερη παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης προς τους δημότες του και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας των νηπίων προσχολικής ηλικίας. Το ανεγερθησόμενο κτίριο θα αποτελείται από δύο κύριες αίθουσες, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικούς χώρους, με συνολική επιφάνεια 260 τ.μ. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κύριος Βίκτωρ Θ. Μελάς μη μπορώντας να παραστεί στην τελετή, μας έγραψε λίγα λόγια για την σημερινή τελετή : ‘’Με την ευκαιρία της τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου για την ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου στην πόλης σας, σας γράφω τα λίγα αυτά λόγια, μη μπορώντας – δυστυχώς λόγω ανυπέρβλητου εμποδίου – να έλθω προσωπικά να…

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΔΒΑ ΣΤΟ Π.Σ. Ο ΠΑΝ. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εικόνα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας ΕΠΕΙΓΟΝ Τρίπολη, 18 Ιουλίου 2011 Προς κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Κοιν. κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Θέμα: « Κατασκευή και λειτουργία Χ.Δ.Β.Α. στο Δήμο Μεγαλόπολης» Kύριε Πρόεδρε, Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε την εξύφανση σχεδίων από διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων που αγνοώντας τη βούληση των πολιτών, την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής της πατρίδας μας, την ιστορική συνεισφορά τους στην ελληνική οικονομία, αλλά και επιδεικνύοντας μια λανθασμένη τεχνοκρατική αναλγησία, αποφασίζουν μέσα από τα γραφεία τους για τις τύχες χιλιάδων συμπολιτών μας και ολόκληρων περιοχών της χώρας μας. Στα πλαίσια αυτού του τρόπου λειτουργίας ήρθε και η δημοσίευση της έγκρισης κατασκευής και λειτουργίας Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων, στο χώρο των ορυχείων του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Συγκεκριμένα, με το με Α.Π. οικ. 200969/ 05-07-11 και ΑΔΑ 4ΑΣΕΟ-Η5Π, έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλο…