Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 16, 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σας προσκαλούμε όπως, την 18ητου μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1.Πρόσληψη  προσωπικού  με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της  περίπτ. κ΄ παρ  2   του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
2.Διάθεση πίστωσης  για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Καρναβάλι Μεγαλόπολης 2014» - ΄Εγκριση προμηθειών πολιτιστικής εκδήλωσης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΣ