Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 17, 2013
Πρόσκληση από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης
Παρασκευή 22η του μηνός Νοεμβρίου και ώρα 8.00 μ. μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Νέο Δημαρχείο (1ος όροφος) Δήμου Μεγαλόπολης.
Θέμα: Εισήγηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαλόπολης, οικονομικού έτους 2014.