Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 21, 2011

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μετά από τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες και με συνοπτικές διαδικασίες το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, ψήφισε ομόφωνα υπέρ της κατασκευής φυλακών στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης. Η ομοφωνία επιτεύχθει ύστερα από την αποχώρηση, κατά την ψηφοφορία, δύο συμβούλων της πλειοψηφίας (Δράκος, Τζεβελέκος) και με την θετική ψήφο δύο ακόμη συμβούλων (Λύγουρη, Κλουκίνας) που στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχαν τοποθετηθεί κατά των φυλακών. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη και η πλευρά της μειοψηφίας, σύσσωμη στήριξε την πρόταση του Δημάρχου κ. Π. Μπούρα για ίδρυση σωφρονιστικού καταστήματος με προϋποθέσεις στη περιοχή της Μεγαλόπολης, μια πρόταση που σε προηγούμενες συνεδριάσεις  η μειοψηφία είχε καταψηφίσει. Από τη συνεδρίση απών ήταν ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κ. Παγανός.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Παρακολούθησα την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης την 17η/08/2011.Τελευταίο και σπουδαιότερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν το θέμα  της διεκδίκησης των φυλακών.Εισηγητής δεν υπήρξε. Το θέμα παρουσίασε ο πρόεδρος του ΔΣ . Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ της διεκδίκησης των φυλακών αλλά τόνισε ότι  οι σύμβουλοι της παράταξης του ήταν ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ομολογώ ότι παραξενεύτηκα με την όλη στάση του δημάρχου. Μου δόθηκε η εντύπωση ότι η τοποθέτηση του υπέρ των φυλακών δεν έγινε επειδή ο ίδιος πιστεύει στην χρησιμότητα τους αλλά επειδή δεν θέλησε να πάει κόντρα σε ένα πλειοψηφικό ρεύμα που είχε διαμορφωθεί  στους κόλπους της παράταξης του αλλά και στην τοπική κοινωνία. Στις τοποθετήσεις τους οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας τάχθηκαν συντριπτικά υπέρ της διεκδίκησης των φυλακών . Οι λόγοι που επικαλεστήκαν;                                                                                         Οι γνωστοί: Τόνωση της αγοράς -…

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζυτηθεί και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:  1. Λήψη απόφασης για ίδρυση Νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Πελοποννήσου..  εντός των ορίων του Δήμου Μεγαλόπολης.  2. Συγκρότηση Επιτροπή για προετοιμασία του φακέλου, για διεκδίκηση της κατασκευή του Νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Πελοποννήσου εντός των ορίων του Δήμου  Μεγαλόπολης. Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Κάβουρας