Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 19, 2014

Έτσι είναι το Νόμιμο και προπάντων το ΗΘΙΚΟ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Μεγαλόπολη 23–10-2014
Αριθμ. Πρωτ. 19464

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 2 2 7 / 1 4
ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας υλικών για την εκδήλωση «Εορτασμός εθνικής επετείου 28ης
Οκτωβρίου 1940 »
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, έχοντας υπόψη:
1. Την αρίθμ. 11389/93Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία, από 1-9-93
εφαρμόζεται ο Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις του εδαφ.VIII της παρ.13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95 όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.
3. Την αρίθμ. 27319/02 Κ.Υ.Α. Υπουργών ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης.
4. Την αρίθμ 392/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την αρίθμ. 471/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συντάχθηκαν
και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.
6. Την από 22-10-2014 απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Αρ 46 της Υπουργικής
Απόφασης 11389/93
ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ Στον Κωνσταντίνο Ι. Μιχόπουλο την προμήθεια των παρακάτω υλικών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου τ…

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Λίγη σοβαρότητα δε βλάπτει.

Εικόνα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά το Δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μεγαλόπολης, την Πέμπτη 16.10.2014, και αναφορικά με όσα περιέχονταν σε αυτό, η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» οφείλει να τονίσει τα ακόλουθα:

1.Όσον αφορά στην «παραχώρηση» του πρώην Κτηνιατρείου Μεγαλόπολης.


Στις 07.11.2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης έλαβε ομόφωνα την αριθ. 527/2013 Απόφαση, με την οποία παραχωρήθηκε προσωρινά προς χρήση το κτίριο του πρώην Κτηνιατρείου στο νεοσύστατο Σωματείο Ζωόφιλων Μεγαλόπολης «ΣΩΖΩ», για την κάλυψη των αναγκών του, μέχρι την εξεύρεση ιδίου χώρου. Μάλιστα χαιρετήθηκεκαι από τις τότε παρατάξεις της μειοψηφίας η κίνηση υποστήριξης του νεοσύστατου Σωματείου. 
Η παραχώρηση λοιπόν είχε προσωρινό χαρακτήρα, όπως και διαπιστώνεται σήμερα, χωρίς ποτέ να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος μεταστέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επίσης, κατόπιν έγγραφου αιτήματος, προτάθηκε να δοθεί λύση στον ίδιο χώρο για την προσωρινή στέγαση της Ομάδα Διάσωσης Αρκαδ…