Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 8, 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 35 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 25 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ,
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) εργαζομένων για την υλοποίηση των Έργων ΕΣΠΑ της Γ.Δ.Α.Π.Κ. της 25ης Ε.Β.Α., που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
Οι ανωτέρω εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στον Άγιο Νικόλαο Καρύταινας και στο Κάστρο της Καρύταινας για 9 μήνες.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ http://www.megalopoli.gr/

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Την 6η του μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ., συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1.Αποδοχή πίστωσης ποσού 11.018,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της δαπάνης πληρωμής μισθοδοσίας των υπαλλήλων μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ Δήμου Μεγαλόπολης.

2.Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.224,60 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 02/01/2012 έως 01/03/2012.

3.Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.326,28 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων & Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «…- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4.Αποδοχή πίστωσης ποσού 185.227,91 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

5.Αίτημα Σωματείου Συμβασιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης για οικονομική ενίσχυση και…

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΨΟΥΣ 727.000,00€ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Τη δημοπράτηση έργων, ύψους 727.000,00€, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης στην συνεδρίαση της Δευτέρας 02.04.2012.
Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 02.04.2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης αποφάσισε τη δημοπράτηση έργων ύψους 727.000,00€, τα οποία είναι ενταγμένα στο τρέχον Τεχνικό Πρόγραμμα.

Ειδικότερα, τα έργα που αποφασίσθηκε να δημοπρατηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων & αποκατάσταση δημοτικών εγκαταστάσεων
Δ.Κ. Μεγαλόπολης 60.000,00€


2. Συντήρηση-ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου & κτιριακών εγκαταστάσεων δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ζώνης 50.000,00€

3. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Παραδεισίων 50.000,00€

4. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας 25.000,00€

5. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Χράνων 50.000,00€

6. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Οικ. Απιδίτσας Τ.Κ. Χωρέμη 35.000,00€

7. Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Μεγαλόπολης 60.000,00€

8. Κατασκευή γηπέδου 5χ5 Δ.Κ. Μεγαλόπολης 120.000,00€

9. Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ίσ…