Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 18, 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Εικόνα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι :
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 26η του μήνα Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6.30μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 232.271,89 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών τακτικής επιχορήγησης (β΄ δόση) μηνός Φεβρουαρίου 2012.
2. Διάθεση εκτάκτων πιστώσεων Υπουργείου Εσωτερικών του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων & έργων, για την καταβολή οφειλόμενων δαπανών Δήμου Μεγαλόπολης.
3. ΄Εγκριση του Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου οικ. έτους 2011 (για το διάστημα 01.01.2011 έως 30.06.2011).
4. ΄Εγκριση του Απολογισμού 1ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Μ…