Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 2, 2013
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Σας προσκαλούμε όπως, την 5ητου μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1.Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού (Ε.Ρ.Σ.) πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου».
2.Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης (Ο.Τ. 346, Ο.Τ. 355, Ο.Τ. 379, Ο.Τ. 380).
3.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας & επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
4.΄Εγκριση απολογιστικώ…