Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 3, 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΣΤΙΣ 08 / 08 / 2014

Ο Δήμος Μεγαλόπολης κατόπιν συνεννόησης με τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Λεονταρίου, αποφάσισε την αναβολή της μουσικής εκδήλωσης “Πάλαι Ποτέ” η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 στην Κεντρική Πλατεία Λεονταρίου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης “Καλοκαίρι 2014”, λόγω πένθους. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Εκ του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σας προσκαλούμε όπως, την 6ητου μήνα Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Ιουλίου (Ζ΄ κατανομή έτους 2014). Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.775,50€ από πιστώσεις τουΥπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 05/05/2014 έως και 01/07/2014. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.649,66 € επιχορήγησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2014. Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.639,42 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.) …